Wojciech Dominiak

Adwokat od 2013r
“Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu od 2010 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa spółek, w szczególności spółek kapitałowych oraz przekształcania spółek. Jego zainteresowania skupiają się na problematyce związanej z branżą e-commerce i prawem nowych technologii. Prowadził sprawy z zakresu ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji. Świadczy obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców z branży rolnej oraz podmiotów publicznych, w szczególności w zakresie prawa zamówień publicznych. W kancelarii odpowiada za dział windykacji, gdzie nadzoruje prowadzone postępowania egzekucyjne. Posiada doświadczenie w sprawach rozwodowych, opiekuńczych i alimentacyjnych. Świadczy również na rzecz klientów indywidualnych pomoc w zakresie prawa spadkowego. ”

Adwokacka Spółka Partnerska Malczewski Stoczczak Matyaszczyk
ul. Rynek 20 , 63-900 Rawicz ( Zobacz w Google Maps )

Główne specjalizacje: