Nota prawna

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że administratorem portalu internetowego www.twojadwokat.info jest Wielkopolska Izba Adwokacka. 

Autorskie prawa majątkowe do projektu portalu przysługują wyłącznie Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Bez zgody Wielkopolskiej Izby Adwokackiej zabronione jest wykorzystywanie projektu portalu lub jego fragmentów, a także dokonywanie i korzystanie z jego przeróbek, opracowań, adaptacji lub innych utworów zależnych. 

Wielkopolska Izba Adwokacka rekomenduje korzystanie z pomocy prawnej adwokatów, jako dających najlepszą rękojmie świadczenia profesjonalnych usług prawniczych. Portal www.twojadwokat.info nie stanowi jednak rekomendacji przez Wielkopolską Izbę Adwokacką korzystania z usług konkretnych, adwokatów, których profile zamieszczone są na portalu. Wielkopolska Izba Adwokacka, jako organ samorządu zawodowego sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu. Adwokaci objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.  Świadczenie przez adwokata pomocy prawnej w konkretnej sprawie reguluje umowa klienta z adwokatem. 

Portal www.twojadwokat.info ma charakter informacyjny. Wielkopolska Izba Adwokacka nie ponosi odpowiedzialności za wynik spraw oraz jakość pomocy prawnej udzielnej przez poszczególnych adwokatów.