Mirosław Konenc

Adwokat od 1991r
“absolwent Wydziału Prawa UAM w Poznaniu, ukończył aplikacje sądową, asesor i sędzia Sądów Rejonowych w Poznaniu i Szamotułach, przez wiele lat członek Prezydium i sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu, wykładowca i członek Komisji Szkolenia ORA w Poznaniu, egzaminator na egzaminie adwokackim, oznaczony oznaką „Adwokatura Zasłużonym”, prywatnie tenisista oraz pełen zapału narciarz. ”

pl.Sienkiewicza 11 , 64-500 Szamotuły ( Zobacz w Google Maps )

Główne specjalizacje:

Mirosław Konenc
Skontaktuj się ze mną