Jan Łukomski

Adwokat od 2017r
“Adwokat Jan Łukomski specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych, a także w prawie medycznym oraz sportowym. Wielokrotnie reprezentował klientów przed sądami powszechnymi oraz przed polskimi i międzynarodowymi sądami polubownymi oraz dyscyplinarnymi. Arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN. Włada biegle językiem angielskim.”

ul. Swojska 21A , 60-592 Poznań ( Zobacz w Google Maps )

Główne specjalizacje:

Skontaktuj się ze mną
tel. 604-430-051