Andrzej Paduch

Adwokat od 2014r
“Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyłem aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Okres studiów i aplikacji pozwolił mi zdobyć wiedzę nie tylko o przepisach prawnych regulujących różne dziedziny naszego życia, ale także poznać zasady etyki wykonywanego przeze mnie zawodu. Krąg moich zawodowych zainteresowań jest szeroki i obejmuje zarówno prawo cywilne i gospodarcze, jak i prawo karne czy prawo administracyjne. Wyrazem powyższego jest szereg moich publikacji w fachowej prasie prawniczej, m. in. Samorząd Terytorialny, Forum Prawnicze czy Jurysta. Źródłem mojej dumy jest to, że publikacje mego autorstwa przytaczane są nie tylko w systemach informacji prawnej (np. Lex), ale także za ich pośrednictwem w orzecznictwie sądów. Posiadaną przeze mnie wiedzę staram się wykorzystać nie tylko w ramach prowadzonej przeze mnie kancelarii adwokackiej, ale także w szeroko rozumianej działalności dydaktycznej. Z tego powodu w roku akademickim 2013/2014 podjąłem współpracę z Wyższą Szkołą Handlu i Rachunkowości w Poznaniu, w której prowadziłem ze studentami zajęcia z Prawa pracy oraz Międzynarodowego prawa handlowego. W tym czasie nakładem poznańskiej oficyny wydawniczej Ars boni et aequi ukazało się opracowanie mojego autorstwa pt. Postępowanie administracyjne. Kompendium wiedzy. Aktualnie pomaga ono studentom studiów prawniczych w przygotowaniach do egzaminu z przedmiotu Postępowanie administracyjne. Jako ekspert prawny i finansowy współpracuję z dwumiesięcznikiem i portalem internetowym Atlas Fachowca, na łamach których publikuję artykuły poświęcone tematyce prawniczej.”

ul. Wieniawskiego 5/9 lok. 305 , 60-918 Poznań ( Zobacz w Google Maps )

Główne specjalizacje: